Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponogoro Nganjuk mengadakan kunjungan Industri ke Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) Lamongan. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Kaprodi Ekonomi Syariah Dr. Juni Iswanto, M.M. itu disambut oleh Moh. Nasrul Amin, M.Pd.I selaku Dekan FEBI IAI TABAH dan Sifwatir Rif’ah, M.M. Ketua Prodi...